Profilbild för Oscar Grundberg

Oscar Grundberg Talare

Biträdande överlakare och lungmedicinare
Karolinska Universitetssjukhuset

Talare för

Brown Bag Lunch Talks om AI i cancervården

Onsdag 12:00 - 12:40 2. Live

Oscar Grundberg är biträndande överläkare vid Tema Cancer, Lungonkologiskt centrum, karolinska Universitetssjukhuset. Oscar kommer att medverka i Brown Bag Lunch Talks och prata om vikten av primärvårdens roll i cancervården och hur digitalisering kan påskynda möjligheten att upptäcka cancer på ett tidigt stadium.