Profilbild för Karin Liljelund

Karin Liljelund Talare

Ledamot
Lungcancerföreningen

Talare för

Brown Bag Lunch Talks om AI i cancervården

Onsdag 12:00 - 12:40 2. Live

Karin Liljelund representerar Lungcancerföreningen. Karin kommer att medverka i Brown Bag Lunch Talks och prata om vikten av primärvårdens roll i cancervården och hur digitalisering kan påskynda möjligheten att upptäcka cancer på ett tidigt stadium.