Profilbild för Elinor Nemlander

Elinor Nemlander Talare

Region Stockholm

Talare för

Brown Bag Lunch Talks om AI i cancervården

Onsdag 12:00 - 12:40 2. Live

Vårdutvecklingsledare CaPrim, Akademiskt Primärvårdscentrum
Specialist i allmänmedicin, Sophiahemmets Husläkarmottagning
Primärvårdsrepresentant Nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer
Primärvårdsrepresentant RPO Cancer
Medlem i SPESAM Cancersjukdomar, VISS