Profilbild för Ella Bohlin

Ella Bohlin Talare

Regionråd
Region Stockholm

Talare för

Brown Bag Lunch Talks om AI i cancervården

Onsdag 12:00 - 12:40 2. Live

Ella Bohlin (KD) är regionråd i Region Stockholm. Ella kommer att medverka i Brown Bag Lunch Talks och prata om vikten av primärvårdens roll i cancervården och hur digitalisering kan påskynda möjligheten att upptäcka cancer på ett tidigt stadium.