Huvudbild för Kunskapsveckan

Programpunkter

Här listas programmet för dagarna

Profilbild för Key note: Utblick mot världen - och inblick i förhandling
Profilbild för Workshop opens

Workshop opens

Bert Jonsson
Tisdag 12:45 - 13:00 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap
Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Profilbild för Samtidskonst som läranderesurs / Visning och kreativ inspirationsworkshop
Profilbild för Ledarskap på olika nivåer - möjligheterna i de mellanrum som finns i skolans styrkedja
Profilbild för Bevisa att giftiga ämnen skadar hälsan – hur svårt kan det va?
Profilbild för The contribution of neuroscience studies to education: possibilities and challenges
Profilbild för Koder och kryptering, eller ettorna och nollornas geometri/Statistik – dess möjligheter och fällor
Profilbild för Skrivdidaktik i klassrummet: Att förvandla sina tankar till text
Profilbild för Psykisk hälsa före-under-efter pandemin. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.
Profilbild för Digitala läromedel – möjligheter och didaktiska vägval
Profilbild för Nikotin är farligt även om det smakar ”Hubba bubba” eller melon. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.
Profilbild för Stormar i rymden – från solsystemet till exoplaneterna/Förnybar energi, det är i Norrland det händer
Profilbild för Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?
Profilbild för Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för alla elever
Profilbild för Bildundervisning – två presentationer av aktuell forskning
Profilbild för Medborgarbildning på yrkesprogram – möjligheter och utmaningar
Profilbild för Skärmtid och spel – när blir det problematiskt? Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.
Profilbild för Mathematical learning, spatial reasoning and cognitive training.