Videouppladdning

Ladda upp video för dina online-evenemang och digitala konferenser direkt i InvitePeople. Låt oss sköta lagring, enkodering, distribution och videospelare.