Speed meetings

Skapa data som grund för mötesbokning. Låt deltagare och/eller företag ranka vilka de helst vill träffa. Både för fysiska som digitala matchmakingevenemang. I digitala evenemang sker möten i automatiska videokonferenser.