Socialt nätverk

Bjud in dina deltagare till ett social nätverk och låt dem utöka sitt deltagande både före och efter evenemanget. Låt besökare se vilka andra som deltar, skicka meddelanden och boka möten. För fysiska evenemang sätter arrangören upp valbara mötesplatser, för digitala konferenser och digitala evenemang sker mötena i videokonferens-rum.