REST API

Hämta data från InvitePeople genom vårt REST API.