Pushnotiser

Push notifications

Deltagare på onlinemöten och digitala konferenser notifieras med hjälp av pushnotiser. Se till att alla hålls uppdaterade om vad som händer i evenemanget, även om de stänger ner webbläsarfönstret.