Lead scanning

Låt utställare, sponsorer och partners samla leads på ditt evenemang. På fysiska event med InvitePeoples lead scanning-app och på online event med den digitala leadscanningstjänsten.