Direktsändning

Live streaming

Direktsänd online- eller hybridevenemang genom InvitePeople. Oavsett om sändningen sker från en professionell TV-studio, videokonferenssystemet på kontoret eller hemifrån är det enkelt att sända live. Vi erbjuder en mängd lösningar som passar de flesta användningsområden. Sändning kan ske via RTMP eller direkt från webbläsaren (WebRTC). All video som sänds via RTMP sparas automatiskt i InvitePeople för eventuell publicering.