Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Lässvårigheter över tid – vad händer egentligen från lågstadiet till gymnasiet?

Lässvårigheter över tid – vad händer egentligen från lågstadiet till gymnasiet? Har passerat

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:50 Språk

Föreläsare: Christian Waldmann, Maria Levlin

Spår: Språk

Maria Levlin och Christian Waldmann.

I det här föreläsningspasset kommer vi att berätta om en longitudinell studie där vi har följt en grupp elevers läsutveckling från lågstadiet till gymnasiet. Vi kommer att gå in på vad som orsakar avkodningssvårigheter respektive läsförståelsesvårigheter i olika åldrar och vad som händer med läsutvecklingen över tid om du identifieras med avkodningssvårigheter i tidiga skolår (åk 2) respektive avkodnings- och läsförståelsesvårigheter i senare skolår (åk 8).

Föreläsare

Profilbild för Christian Waldmann

Christian Waldmann Föreläsare

Docent

Christian Waldmann är docent i nordiska språk vid Linnéuniversitetet. Hans forskningsintressen omfattar bl.a. språkstruktur, språkinlärning och samband mellan språklig förmåga, läsförmåga och skrivande. För närvarande arbetar han som forskare inom VR-projektet ”Skrivande på gymnasienivå hos elever med respektive utan lässvårigheter”.
christian.waldmann@lnu.se

Profilbild för Maria Levlin

Maria Levlin Föreläsare

Maria Levlin är lektor i språkdidaktik vid Umeå universitet. Levlin undervisar på speciallärarprogrammet och intresserar sig för lässvårigheter i relation till språklig förmåga, skrivande och skolresultat. Hon arbetar för närvarande som forskare inom VR-projektet ”Skrivande på gymnasienivå hos elever med respektive utan lässvårigheter".
maria.levlin@umu.se