Profilbild för Maria Levlin

Maria Levlin Föreläsare

Föreläsare för

Lässvårigheter över tid – vad händer egentligen från lågstadiet till gymnasiet?

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:50 Språk

Maria Levlin är lektor i språkdidaktik vid Umeå universitet. Levlin undervisar på speciallärarprogrammet och intresserar sig för lässvårigheter i relation till språklig förmåga, skrivande och skolresultat. Hon arbetar för närvarande som forskare inom VR-projektet ”Skrivande på gymnasienivå hos elever med respektive utan lässvårigheter".
maria.levlin@umu.se