Profilbild för Christian Waldmann

Christian Waldmann Föreläsare

Docent

Föreläsare för

Lässvårigheter över tid – vad händer egentligen från lågstadiet till gymnasiet?

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:50 Språk

Christian Waldmann är docent i nordiska språk vid Linnéuniversitetet. Hans forskningsintressen omfattar bl.a. språkstruktur, språkinlärning och samband mellan språklig förmåga, läsförmåga och skrivande. För närvarande arbetar han som forskare inom VR-projektet ”Skrivande på gymnasienivå hos elever med respektive utan lässvårigheter”.
christian.waldmann@lnu.se