Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Kreativ matematik: Evidens från ögonrörelser och hjärnavbildning

Kreativ matematik: Evidens från ögonrörelser och hjärnavbildning Har passerat

Onsdag 3 november 2021 09:40 - 11:50 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Föreläsare: Johan Lithner, Linnea Karlsson Wirebring, Mathias Norqvist

Spår: Kognitiv pedagogisk neurovetenskap, Matematik

Presentationerna fokuserar på hur imitativa respektive kreativa uppgiftstyper påverkar lärande i matematik.

Föreläsare

Profilbild för Johan Lithner

Johan Lithner Föreläsare

Johan Lithner är professor i matematikdidaktik. Han studerar om och hur kreativ problemlösning i matematik kan leda till bättre lärande än att följa givna procedurer. För närvarande bedriver han tillsammans med lärare och forskare tre forsknings- och utvecklingsprojekt som undersöker hur undervisning kan stödja kreativ problemlösning.

Profilbild för Linnea Karlsson Wirebring

Linnea Karlsson Wirebring Föreläsare

Linnea Karlsson Wirebring är universitetslektor med inlärning, minne och beslutfattande som forskningsintresse, med en särskild betoning på pedagogisk neurovetenskap. Ett fokus är effekter av kreativa matematiska resonemang och testbaserat lärande på hjärnaktivitet och prestation.

Profilbild för Mathias Norqvist

Mathias Norqvist Föreläsare

Mathias Norqvist är universitetslektor på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet, samt legitimerad grund- och gymnasielärare i matematik och naturkunskap. Hans forskning handlar för närvarande om matematiska resonemang och hur elever kan utveckla sin resonemangsförmåga.