Profilbild för Linnea Karlsson Wirebring

Linnea Karlsson Wirebring Föreläsare

Föreläsare för

Kreativ matematik: Evidens från ögonrörelser och hjärnavbildning

Onsdag 3 november 2021 09:40 - 11:50 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Linnea Karlsson Wirebring är universitetslektor med inlärning, minne och beslutfattande som forskningsintresse, med en särskild betoning på pedagogisk neurovetenskap. Ett fokus är effekter av kreativa matematiska resonemang och testbaserat lärande på hjärnaktivitet och prestation.