Profilbild för Mathias Norqvist

Mathias Norqvist Föreläsare

Föreläsare för

Kreativ matematik: Evidens från ögonrörelser och hjärnavbildning

Onsdag 3 november 2021 09:40 - 11:50 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Mathias Norqvist är universitetslektor på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet, samt legitimerad grund- och gymnasielärare i matematik och naturkunskap. Hans forskning handlar för närvarande om matematiska resonemang och hur elever kan utveckla sin resonemangsförmåga.

Matematik med dynamiskt mindset

Onsdag 3 november 2021 10:10 - 10:40 Skolutv+ma+programmering

Mathias Norqvist är legitimerad lärare för åk 7-9 och gymnasiet samt universitetslektor i matematikdidaktik.