Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Berättande som pedagogiskt redskap i undervisningen

Berättande som pedagogiskt redskap i undervisningen Har passerat

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 10:40 Språk

Föreläsare: Malin Öberg, Margita Rönngren

Spår: Språk

Denna workshop handlar om berättandets betydelse i undervisningen och hur det kan användas som ett pedagogiskt redskap för att skapa intresse, utveckla språkliga färdigheter och möjliggöra lärande i olika ämnen. Genom olika berättarövningar vill vi inspirera dig till att vilja och våga använda berättande i din elevgrupp.

Föreläsare

Profilbild för Malin Öberg

Malin Öberg Föreläsare

Malin Öberg har en bakgrund som lärare i låg- och mellanstadiet. Sedan fyra år tillbaka arbetar hon som adjunkt vid Umeå universitet där hon främst undervisar grundlärare i ämnet svenska.
malin.oberg@umu.se

Profilbild för Margita Rönngren

Margita Rönngren Föreläsare

Margita Rönngren är grundskollärare men arbetar nu som adjunkt och undervisar på grundlärarprogrammet i ämnet svenska. Undervisningen rör främst didaktiska delar som handlar om hur studenterna i sin framtida roll som lärare ska kunna utveckla elevernas förmågor att läsa, skriva och samtala.
margita.ronngren@umu.se