Profilbild för Malin Öberg

Malin Öberg Föreläsare

Föreläsare för

Berättande som pedagogiskt redskap i undervisningen

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 10:40 Språk

Malin Öberg har en bakgrund som lärare i låg- och mellanstadiet. Sedan fyra år tillbaka arbetar hon som adjunkt vid Umeå universitet där hon främst undervisar grundlärare i ämnet svenska.
malin.oberg@umu.se