Profilbild för Margita Rönngren

Margita Rönngren Föreläsare

Föreläsare för

Berättande som pedagogiskt redskap i undervisningen

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 10:40 Språk

Margita Rönngren är grundskollärare men arbetar nu som adjunkt och undervisar på grundlärarprogrammet i ämnet svenska. Undervisningen rör främst didaktiska delar som handlar om hur studenterna i sin framtida roll som lärare ska kunna utveckla elevernas förmågor att läsa, skriva och samtala.
margita.ronngren@umu.se