Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Bildundervisning – två presentationer av aktuell forskning

Bildundervisning – två presentationer av aktuell forskning Har passerat

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Bild

Föreläsare: Hanna Ahrenby, Stina Wikberg

Spår: Bild

Estetikens ekologi – akademiseringen och digitaliseringen, eller ”amatörisering” av skolämnena bild och slöjd?

Presentation av ett pågående forskningsprojekt med efterföljande diskussion. Projektet handlar om estetiska kunskapsformers villkor, utrymme och utveckling i skola och akademi. Vad händer med kunnandet i ämnen som bild och slöjd, när allt mer av tiden i ämnet ägnas åt vetenskaplig skolning och skriftlig reflektion, och allt mer av skapandet görs med digitala verktyg?  

Föreläsare: Stina Wikberg

Förutsättningar för iscensättning av skolans värdegrund i bildundervisning.

Hanna berättar om resultaten i den avhandlingsstudie som hon disputerade med den 5 mars 2021. I studien undersökte hon förutsättningarna för att arbeta med värdegrundsfrågor i grundskolans bildundervisning. Hanna visar hur varje skolas unika kontext formar vad som är möjligt att genomföra i undervisningen.

Föreläsare: Hanna Ahrenby

Föreläsare

Profilbild för Hanna Ahrenby

Hanna Ahrenby Föreläsare

Hanna Ahrenby är lektor i pedagogiskt arbete vid estetiska institutionen vid Umeå Universitet. Hon disputerade 2021 med avhandlingen Värdegrundsarbete i bildundervisning, där hon visar på hur komplext lärarnas uppdrag är och hur många olika faktorer som avgör varför det blir som det blir i den pedagogiska praktiken.
hanna.ahrenby@umu.se

Profilbild för Stina Wikberg

Stina Wikberg Föreläsare

Stina Wikberg är lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild och prefekt vid institutionen för estetiska ämnen. Hennes forskning berör förutsättningarna för estetiska kunskapsområden i skola och lärarutbildning.
stina.wikberg@umu.se