Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst Har passerat

Tisdag 7 december 2021 13:00 - 14:00 R24-25

Föreläsare: Christina Johnsson
Moderator: Tobias Rahm
Paneldeltagare: Anna Jacobson, Johanna Sjöwall, Martina Rasch

Strategiskt arbete med mänskliga rättigheter, oavsett om det kallas MR-strateg, MR-specialist, MR-funktionär eller något annat, är en profession på framväxt. Länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter har under 2020-2021 med stöd i forskningen undersökt MR-professionen mot bakgrund av andra jämförbara men mer erkända professioner. Vad innebär MR-professionen för MR-specialisten, för verksamheten och för verksamhetens uppdrag? Kan framväxten av denna nya profession ge stöd åt det demokratiska uppdraget på regional och lokal nivå, och därmed stärka både myndighetsuppdraget och det demokratiska samhället?

Föreläser gör Christina Johnsson, jur. dr. och universitetslektor i offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter vid Malmö universitet. 

Arrangör(er)

Länsstyrelserna

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Metod

Föreläsare

Profilbild för Christina Johnsson

Christina Johnsson Föreläsare

Malmö universitet

Jur. dr. och jur.kand. i offentlig rätt och mänskliga rättigheter. Forskare knuten till Malmö universitet.

Tobias Rahm ModeratorUtställare

Länsstyrelserna

Nationell samordnare mänskliga rättigheter för länsstyrelserna.

Profilbild för Anna Jacobson

Anna Jacobson Paneldeltagare

Västra Götalandsregionen

Enhetschef Folkhälsa och Mänskliga rättigheter
Avdelning Social Hållbarhet

Johanna Sjöwall Paneldeltagare

Malmö Stad

Strateg jämlikhet och mänskliga rättigheter, Malmö stad.

Profilbild för Martina Rasch

Martina Rasch PaneldeltagareUtställare

Länsstyrelserna

Utvecklare demokrati och mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Jönköpings län.