Profilbild för Christina Johnsson

Christina Johnsson Föreläsare

Malmö universitet

Föreläsare för

MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

Tisdag 7 december 2021 13:00 - 14:00 R24-25

Jur. dr. och jur.kand. i offentlig rätt och mänskliga rättigheter. Forskare knuten till Malmö universitet.

Personlig presentation
Christina arbetar som universitetslektor i offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter. Hon har forskat om mötet mellan det offentliga/staten/kommunen och de enskilda och hur de mänskliga rättigheterna som juridiskt verktyg kan skydda människor mot osaklighet, övergrepp och kränkningar av deras värdighet. Christina har särskilt ägnat sig åt diskriminering, minoriteters rättigheter, kvinnors mänskliga rättigheter och åt MR-staten, d.v.s. de anspråk som rättigheterna har på staten som organisation; på dess ledarskap, dess prioriteringar, bemötande av enskilda och dess organisering.

Christina har arbetat de tretton senaste åren som ledare och chef över forskare och lärare inom området mänskliga rättigheter, och ett tag även som chef över samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

För närvarande forskar hon om de mänskliga rättigheternas anspråk på professionerna (som universitetet utbildar till); om hur akademiskt lärarskap kan omdefinieras utifrån studenternas behov av tillgänglighet liksom de rättsliga kraven på tillgänglighet; om de olika vektorerna högskolepedagogik, Universal Design for Learning och mänskliga rättigheter och platsen där de möts; och om barnkonventionens påverkan på skolan som organisation och ledarskapet i skolan. Hon deltar för närvarande även i ett projekt om en ny profession i vardande, en MR-profession, och det är ett led i tidigare forskning hon bedrivit om MR-staten och de mänskliga rättigheternas systemiska anspråk på staten som organisation.