Profilbild för Martina Rasch

Martina Rasch PaneldeltagareUtställare

Länsstyrelserna

Paneldeltagare för

MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

Tisdag 13:00 - 14:00

Utvecklare demokrati och mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Personlig presentation
Utvecklare inom demokrati och mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Jönköpings län.