Tobias Rahm Föreläsare

Föreläsare för

MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

Tisdag 13:00 - 14:00

Nationell samordnare mänskliga rättigheter för länsstyrelserna.