Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Inkluderande demokrati

Måndag 6 december 2021 11:00 - 12:00

Den svenska regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige.

"De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar."

Men vad innebär det att leva i en demokrati och vad händer med demokratin när tilliten för sina medmänniskor slutar existera och vi ser en ökad misstro mot den andre. 

I det här samtalet lyfter vi de röster och organisationer som utsätts för "extremisering" och inte tillåts delta i det demokratiska utrymme.

Hur ser vi på civilsamhällets framtid och det ökade krympande utrymme som sker?

Hur säkerställer vi allas rätt till delaktighet? 

Arrangör(er)

Ibn Rushd Studieförbund

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Förtroendevalda

Språk

Svenska