Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Inkluderande demokrati

Inkluderande demokrati Har passerat

Måndag 6 december 2021 11:00 - 12:00 R2

Föreläsare: Anna Ardin, Faraj Simmo, Fatima Doubakli, Malin Novén, Rashid Musa, Yasmin Omar

Den svenska regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige.

"De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar."

Men vad innebär det att leva i en demokrati och vad händer med demokratin när tilliten för sina medmänniskor slutar existera och vi ser en ökad misstro mot den andre. 

I samtalet möts aktivister och organisationer som själva utsatts för extremisering* och hindras från att delta i det demokratiska utrymmet. Vi samtalar om vem som drabbas av extremisering, vad dess syfte är och hur extremisering kan hanteras på individ-, organisations- och samhällsnivå. 

Inledningspoesi med Yasmin Omar, göteborgare och ortens poet 2017.


Panelister:

Anna Ardin, Doktorand vid Centrum för civilsamhällesfoskning på Ersta Sköndal Högskola. Bland annat författare av ”I skuggan av Assange: mitt vittnesmål”, företrädare för den socialdemokratiska föreningen Tro och solidaritet, samt aktiv i Civilsamhällets nätverk mot antimuslimsk rasism.

Faraj Simmo, ordförande för Göteborgs moské. Moskén stötte tidigt på motstånd från flertalet håll, idag är den en samlingsplats  för upp till 2000 besökare samtidigt och samlar ett stort antal av Göteborgs berättelser om hur det är att vara muslim idag.

Fatima Doubakli, statsvetare och människorättsförsvarare. 2021 slår Justitieombudsmannnen fast att Göteborg stad bröt mot Fatimas grundläggande rättigheter när de försökte stoppa henne från att delta i festivalen Reclaim Pride.

Malin Novén, Distriktschef Ibn Rushd Distrikt Västra. 2021 fattar Göteborg stad beslut om att bidraget till Ibn Rushd ska dras in. Skälen från politiken anges vara en "oklar ekonomi" och att bidrag går till antidemokratiska krafter. Göteborg stads tjänsteutlåtande, Folkbildningsrådet och studier om Ibn Rushd slår dock fast att Ibn Rushd lever upp till villkoren för bidrag. 


Moderator: 

Rashid Musa, skribent för Kontext Press och föreläsare i frågor som berör rasism. Bland annat f.d. ordförande för Sveriges Unga Muslimer, en organisation som förlorade sin finansiering från MUCF - Myndigheten för civilsamhällesfrågor efter flera turer i rättsväsendet.


*Extremisering är ett misstänkliggörande av en person eller organisation till sådan grad att samhället menar att den personen eller organisationen kan undantas vissa mänskliga rättigheter och uteslutas ur delar eller hela demokratin. Personer som utsätts blir ofta kallade extremister, där av ordet "extremisering". I hög grad drabbar extremisering rasifierade personer och muslimer. Syftet är ofta att tysta muslimska mänskliga rättighets-aktivister.

Extremisering kopplas ofta samman med en generell islamofobisk och rasistisk mytbildning och konspiration om att muslimer vill ta makten över och styra samhället. För en del muslimer bidrar extremiseringen till en generell känsla av att behöva bevisa sin mänsklighet och godhet för att kunna få tillträde till grundläggande mänskliga rättigheter. Den som en gång blivit identifierad som "extremist" av samhället möter en nästan omöjlig situation att försöka oskyldigförklara sig. 

Extremiseringen av muslimer och andra grupper får konsekvenser för hela vårt samhälle. Allteftersom att islamofobi och rasism normaliseras kan allmänheten komma att uppfatta muslimer och muslimska symboler som faror för samhället. Något som kan påverka vem som inkluderas eller utesluts från vår demokrati. Allteftersom att vissa grupper misstänkliggörs, hotas, hindras eller på andra sätt bestraffas i koloniala och rasistiska mönster undermineras och urholkas demokratin som vi bestämt oss för att skydda.

Arrangör(er)

Ibn Rushd Studieförbund

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Metod, Teori

Föreläsare

Profilbild för Anna Ardin

Anna Ardin Föreläsare

Ersta Sköndal högskola

Doktorand vid Centrum för Civilsamhällesfoskning

Faraj Simmo Föreläsare

Studieförbundet Ibn Rushd

Ordförande för Göteborgs moské

Fatima Doubakli Föreläsare

Statsvetare och människorättsförsvarare

Malin Novén FöreläsareUtställare

Ibn Rushd studieförbund

Distriktschef Ibn Rushd, Distrikt Västra & Södra

Rashid Musa Föreläsare

Kontext Press

Skribent för Kontext Press och föreläsare i frågor som berör rasism

Profilbild för Yasmin Omar

Yasmin Omar Föreläsare

Yasmin Omar

Yasmin Omar är från Göteborg. Hon verkar som bland annat poet, regissör och content creator. Dessutom föreläser hon och håller workshops runt om i landet i syfte att inspirera unga och vuxna .