Faraj Simmo Föreläsare

Studieförbundet Ibn Rushd

Föreläsare för

Inkluderande demokrati

Måndag 11:00 - 12:00 R2

Ordförande för Göteborgs moské