Rashid Musa Föreläsare

Kontext Press

Föreläsare för

Inkluderande demokrati

Måndag 11:00 - 12:00 R2

Skribent för Kontext Press och föreläsare i frågor som berör rasism