Profilbild för Yasmin Omar

Yasmin Omar Föreläsare

Yasmin Omar

Föreläsare för

Inkluderande demokrati

Måndag 11:00 - 12:00 R2

Yasmin Omar är från Göteborg. Hon verkar som bland annat poet, regissör och content creator. Dessutom föreläser hon och håller workshops runt om i landet i syfte att inspirera unga och vuxna .

Talare för

Paneldeltagare för

Personlig presentation
Mitt namn är Yasmin Omar och är från Göteborg. Jag läser min första termin på Statsvetarprogrammet och driver min egen firma. Jag föreläser samt håller i workshops för unga och vuxna runt om i landet i syfte av att inspirera. Dessa föreläsningar handlar om att motivera till skrivande, ungt inflytande samt poesi. Dessutom, verkar jag som Regissör och Content Creator vid sidan av mina studier.