Header image for Vitalis 2021
Profile image for Samarbete i egenmonitorering - primärvård och specialistvård i Västra Götalandsregionen

Samarbete i egenmonitorering - primärvård och specialistvård i Västra Götalandsregionen Passed

Wednesday May 19, 2021 16:00 - 16:20 1. Live

Lecturer: Helen Sjöland
Speakers: Gudrun Greim, Maria Frick Miles, Mikael Ekman

Track: Egenmonitorering

Fem förvaltningar inom Västra Götalandsregionen, från primärvård till specialistvård, har förenats i ett projekt för egenmonitorering, från närsjukvård till universitetssjukhus, och rapporterar om vinsterna med samverkan. Viljan att påverka det digitala teknikskiftet efter medicinska behov, skapa värde för patienten och minska kostnaderna i hälso- och sjukvården har drivit oss. Vi har arbetat med hjärtsvikt i specialistsjukvården och med flera olika diagnoser, bland annat hypertoni och diabetes, i primärvården. Huvudlösningen har inneburit daglig egenmonitorering av vitalparametrar under minst 6 månader, med en kompletterande enklare lösning för patienter med begränsad teknisk tillgänglighet. Efter erfarenhet av cirka 200 monitorerade patienter rapporterar vi om stor patientnöjdhet, skepsis i personalgruppen och nödvändigheten av helikopterperspektiv hos vårdgivaren. Gemensamma riktlinjer i grunden, individuella anpassningar och upplevelsen av att tillfredsställa medicinska behov har varit framgångsfaktorer.


Language

Svenska

Topic

Remote Health Care

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Follow-up/Report of current status,, Test/validation, Usability

Lecturers

Profile image for Helen Sjöland

Helen Sjöland Lecturer

Sektionschef, Överläkare
Medicin, SU/Östra

Överläkare i hjärtsjukdomar och sektionschef för Kardiologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra med stort intresse för digitalisering, metodutveckling och användning av effektiva tekniska lösningar i vården för att kunna frigöra professionella resurser där de verkligen behövs.

Profile image for Gudrun Greim

Gudrun Greim Speaker

Verksamhetschef Närhälsan Online
Närhälsan

Specialistläkare allmänmedicin, internmedicin, onkologi, hematologi

Profile image for Maria Frick Miles

Maria Frick Miles Speaker

Delprojektledare Hjärtsviktsjuksköterska
Skaraborgs sjukhus, Skövde

Delprojektledare hjärtsjuksköterska, Skaraborgs sjukhus

Profile image for Mikael Ekman

Mikael Ekman Speaker

Samordnare egnmonitoreringscenter
Närhälsan VGR

Samordnare Egenmonitoreringscentrum