Profilbild för Helen Sjöland

Helen Sjöland Föreläsare

Sektionschef, Överläkare
Medicin, SU/Östra
Personlig presentation
Överläkare i hjärtsjukdomar och sektionschef för Kardiologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra med stort intresse för digitalisering, metodutveckling och användning av effektiva tekniska lösningar i vården för att kunna frigöra professionella resurser där de verkligen behövs.