Profilbild för Maria Frick Miles

Maria Frick Miles Talare

Delprojektledare Hjärtsviktsjuksköterska
Skaraborgs sjukhus, Skövde

Talare för

Samarbete i egenmonitorering - primärvård och specialistvård i Västra Götalandsregionen

Onsdag 16:00 - 16:20 1. Live

Delprojektledare hjärtsjuksköterska, Skaraborgs sjukhus