Profilbild för Mikael Ekman

Mikael Ekman Talare

Samordnare egnmonitoreringscenter
Närhälsan VGR

Talare för

Samarbete i egenmonitorering - primärvård och specialistvård i Västra Götalandsregionen

Onsdag 16:00 - 16:20 1. Live

Samordnare Egenmonitoreringscentrum