Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Mobilt SITHS eID - Smartare inloggningar utan smarta kort

Mobilt SITHS eID - Smartare inloggningar utan smarta kort

Föreläsare: Björn Wiqvist, Caroline Hagberg, Eva Sartorius, Per Mutzell, Rickard Dehlin

Inera inför nya autentiseringsmetoder baserat på e-legitimationen SITHS eID.

Du som användare kan som tidigare använda SITHS-kortet för att logga in i ditt verksamhetssystem men nu finns även möjligheten att göra samma sak med mobilt SITHS eID.

Det betyder att över 500,000 personer inom den offentliga sektorn som idag har ett SITHS-kort potentiellt kan använda mobilt SITHS eID för inloggning. Vi presenterar hur myndigheter, regioner och kommuner kan nyttja detta nya inloggningssätt, med samma höga säkerhetsnivå som gäller för SITHS-kortet.

Lösningen baseras på Referensarkitektur för identitet och åtkomst, ett dokument som Inera har tagit fram i samverkan med verksamheten.

I presentationen visar vi på exempel hur verksamheten kan använda referensarkitekturen för att bygga sina regionala identitet- och åtkomstlösningar.
Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Kommun, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Björn Wiqvist

Björn Wiqvist Föreläsare

Region Skåne

Profilbild för Caroline Hagberg

Caroline Hagberg Föreläsare

Inera AB

Profilbild för Eva Sartorius

Eva Sartorius Föreläsare

Specialist inom Digital identitet
Myndigheten för digital förvaltning

Eva har arbetat med digitalisering i många år, både inom privat och offentlig sektor. På senare år har e-legitimationer och identitetsfederationer varit Evas fokus. Som anställd på DIGG har hon senast ansvarat för förstudien "eID för medarbetare" och hon arbetar även med att förbereda för att svenska e-legitimationer ska kunna användas utomlands enligt eIDAS-förordningen.

Profilbild för Per Mutzell

Per Mutzell Föreläsare

Lösningsarkitekt
Inera AB

Per är en senior lösningsarkitekt med inriktning på IT-arkitektur och gemensam infrastruktur som möjliggörare för digitalisering. Han har lång erfarenhet av verksamhetskritiska digitala lösningar med särskilt fokus inom eHälsa på såväl nationell som regional nivå. Några av Pers specialområden är identitets- och åtkomstlösningar, utfärdande och användning av e-legitimationer, e-underskrifter, säker meddelandehantering och federationsteknik. Per har i Ineras regi bland annat ansvarat för framtagning av referensarkitekturer inom områdena identitet & åtkomst samt elektroniska underskrifter & stämplar, och använt dessa som grund för utformning av bland annat e-legitimationen Mobilt SITHS.

Profilbild för Rickard Dehlin

Rickard Dehlin Föreläsare

IT-arkitekt
Västra Götalandsregionen

IT-arkitekt med plattformsansvar för Identitet & åtkomst på Västra Götalandsregionen.