Profilbild för Per Mutzell

Per Mutzell Föreläsare

Lösningsarkitekt
Inera AB
Personlig presentation
Per är en senior lösningsarkitekt med inriktning på IT-arkitektur och gemensam infrastruktur som möjliggörare för digitalisering.
Han har lång erfarenhet av verksamhetskritiska digitala lösningar med särskilt fokus inom eHälsa på såväl nationell som regional nivå.
Några av Pers specialområden är identitets- och åtkomstlösningar, utfärdande och användning av e-legitimationer, e-underskrifter, säker meddelandehantering och federationsteknik.
Per har i Ineras regi bland annat ansvarat för framtagning av referensarkitekturer inom områdena identitet & åtkomst samt elektroniska underskrifter & stämplar, och använt dessa som grund för utformning av bland annat e-legitimationen Mobilt SITHS.