Profilbild för Björn Wiqvist

Björn Wiqvist Föreläsare

Region Skåne

Föreläsare för

Personlig presentation
Driver digitalisering inom vården i Skåne.
Senaste 2 åren har jag varit ansvarig för projekt såsom:
Mobil lösning för bedsidebedömning: där omvårdnadspersonal i Region Skåne nu kan journalföra i sin egen mobila enhet i realtid.
Digitala Pulstavlan: som nu finns på alla slutenvårdsavdelningar inom Region Skåne.
Digitala Gröna korset: Från papper till digital lösning som nu införs i hela regionen.
Hälsa På Plats: Journalen i App på iPad för hemsjukvården och ambulansen.
Covid Anti-gen tester som vi var första region i Sveriga att införa.
Covid vaccinationer.