Profilbild för Eva Sartorius

Eva Sartorius Föreläsare

Specialist inom Digital identitet
Myndigheten för digital förvaltning

Föreläsare för

eID för medarbetare

Onsdag 10:40 - 11:05 3. Live