Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Digital Workshop: Användarperspektiv på SIP-samverkan

Digital Workshop: Användarperspektiv på SIP-samverkan Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 15:30 - 17:00 Fördjupning

Moderator: Rosalie Götborg
Workshop leader: Kerstin Söderberg
Workshop facilitator: Fredrik Forsberg
Paneldeltagare: Britta Brus, Gunilla Karlsson, Susanna Götborg

TIPS för dig som vill förbereda dig inför denna workshop:
'Användarperspektiv på SIP-samverkan, en föreläsning' , Vitalis onsdag 26/8 kl 11.00 -12.00
med Britta Brus och Gunilla Karlsson

På denna workshop är det möjligt att lära sig mer genom att samverka med brukare/patienter/användare och professionella från olika områden. Målet är att lära av varandra, förstå vad som pågår i området och nätverka. Vi gör detta genom att dela visioner, mål / formulera vad som funkar bra och vad som kan bli bättre.

SIP (Samordnad Individuell Plan) är ett verktyg för att ge brukare/patienter/elever rätt stöd i de fallen koordinerade insatser behövs från olika instanser. SIP/IP har funnits länge men i samband med att Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kom 2017 har intresset kring bra SIP ökat stort. Det finns idag stor okunskap om vad SIP är, att SIP ofta är en process, att SIP-mötet ägs av Brukaren/patienten och hur man dokumenterar med tanke på det. 

Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter ser vi på NPF-Ninjas en möjlighet att få med alla. Därför vill vi parallellt med workshopen samla insikter om hur detta skulle kunna gå till. Vi välkomnar förslag och idéer kring detta. Som verktyg för våra workshoppar använder vi metoden Obeya (Toyota-War room). Genom att använda väggarna i rummet stöder vi det kognitiva tänkandet. Det är hjälp både för var och en samt för samspelet mellan människor. Ju fler sinnen som används desto lättare är det att ta till sig och komma ihåg.

NPF-Ninjas är ett initiativ som startade 2017. Vår vision är att även de osynliga, tysta och bortglömda som inte kan ta sig hemifrån kan vara medskapare i samhället. Vi arbetar med att förbättra situationen för de med osynliga funktionsnedsättningar. Särskilt fokus har vi haft på kognition, kommunikation och medborgarsamverkan. I facebookgruppen NPF-Ninjas Intressegemenskap möts vi kontinuerligt. Vi har tidigare haft 3-dagars workshop på Framtidsveckan i Göteborg, med syftet att samla berättelser och erfarenheter från var det brister i välfärden. Med jämna mellanrum har vi studiecirklar och bjuder in gästföreläsare. Vi föreläser även själva och är med och arrangerar på spelkonventet på GothCon. Mer information finns på hemsidan www.npf-ninjas.se.

Språk

Svenska

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Etik

Föreläsare

Profilbild för Rosalie Götborg

Rosalie Götborg Moderator

Ordförande, Studieledare och Pedagog
NPF-Ninjas

Rosalie Götborg är ordförande i föreningen Staden Vi Vill Ha och är studiecirkelledare i NPF-Ninjas. Ett initiativ som hon också är initiativtagoderare till. Rosalie skriver dikter, komponerat låtar och skrivit texter därtill.
"The Ninja excels by using a variety of tools."

Profilbild för Kerstin Söderberg

Kerstin Söderberg Workshop leader

Möjligheternas moln

Community Manager - Kommunikatör - Kunskapsorganiserare

Profilbild för Fredrik Forsberg

Fredrik Forsberg Workshop facilitatorUtställare

VD och affärsutvecklare Lidol och partner och återförsäljare T-Meeting;
T-Meeting

Fredrik är VD för Lidol, som han grundade 2013.
Lidol är strategisk partner och återförsäljare till T-Meeting/Europea i Malmö.
Fredrik har lång erfarenhet av att arbeta med och inom den offentliga sektorn i positioner som t.ex. IT-chef och företagskonsult. I Lidol hjälper han företag och institutioner med innovationsprocesser samt leder Lidols försäljning av kommunikations- och välfärdsteknik för döva och hörselskadade. Med en bred bakgrund och analytiska färdigheter kan han placera projekt både i den bredare bilden och identifiera och lösa specifika frågor.
Fredrik är utbildad av Public Intelligence i deras metodik för Systematisk Välfärdsinnovation.

Profilbild för Britta Brus

Britta Brus Paneldeltagare

Pedagog, NPF-Ninja
NPF Ninjas

Britta Brus är styrelsemedlem i föreningen Attention-Göteborg. Britta har arbetat inom skola och kultur, är en NPF-mamma och även en NPF-Ninja. Med klokskap och humor driver hon frågor kring barns rättigheter i skolan. Britta är en erfaren arrangör av event.

Profilbild för Gunilla Karlsson

Gunilla Karlsson Paneldeltagare

Välfärdsingenjör
Lidol

Gunilla Karlsson Välfärdsingenjör på Lidol. Som Välfärdsingenjör ser Gunilla Karlsson sig som bro mellan olika kulturer: teknik-samhälle, dövkultur-hörkultur, funktionsnedsättning-välfärd.
Gunilla är Civilingenjör från Chalmers, uppväxt med döva föräldrar och själv förälder till son med NPF. Gunilla arbetar idag med kommunikation och välfärdsteknik främst med fokus på bildtelefoni och AI-stöd för textade telefonsamtal samt talsyntes. Användaren i centrum, värdebyggande och ständiga förbättringar ligger henne varmt om hjärtat. Gunilla har varit med och starta initiativet NPF-Ninjas och föreningar som West Coast Miners och Föreningen Hörande Barn till Döva.

Profilbild för Susanna Götborg

Susanna Götborg Paneldeltagare

NPF-Ninjas

Susanna Götborg, Signalsubstans och Antioxidant i Göteborg Stad
Susanna brinner för hälsa och välfärdsutveckling för alla. Hon är mamma till fyra barn och även NPF-mamma. Susanna är engagerad i föreningen Staden vi Vill Ha och initiativtagare till initiativet NPF-Ninjas.