Profilbild för Kerstin Söderberg

Kerstin Söderberg Workshop leader

Möjligheternas moln

Workshop leader för

Digital Workshop: Användarperspektiv på SIP-samverkan

Onsdag 15:30 - 17:00 Fördjupning

Community Manager - Kommunikatör - Kunskapsorganiserare

Personlig presentation
Community Manager - Möjliggörare - Kunskapsorganiserare

Människor - Möten - Mening
Kreativitet - Kunskap - Kommunikation