Profilbild för Susanna Götborg

Susanna Götborg Paneldeltagare

NPF-Ninjas

Paneldeltagare för

Digital Workshop: Användarperspektiv på SIP-samverkan

Onsdag 15:30 - 17:00 Fördjupning

Susanna Götborg, Signalsubstans och Antioxidant i Göteborg Stad
Susanna brinner för hälsa och välfärdsutveckling för alla. Hon är mamma till fyra barn och även NPF-mamma. Susanna är engagerad i föreningen Staden vi Vill Ha och initiativtagare till initiativet NPF-Ninjas.

Personlig presentation
Susanna Götborg, arbetar som Signalsubstans och Antioxidant i Göteborg Stad.
Susanna brinner för hälsa och välfärdsutveckling för alla. Hon är mamma till fyra barn och även NPF-mamma. Susanna är engagerad i föreningen Staden vi Vill Ha och initiativtagare till initiativet NPF-Ninjas.