Profilbild för Fredrik Forsberg

Fredrik Forsberg FöreläsareUtställare

VD och affärsutvecklare Lidol och partner och återförsäljare T-Meeting;
T-Meeting

Föreläsare för

Standarder och direktiv för tillgänglig digitalisering

Onsdag 14:00 - 14:30 Digital tillgänglighet

Workshop facilitator för

Personlig presentation
Fredrik är VD för Lidol, som han grundade 2013.
Lidol är strategisk partner och återförsäljare till T-Meeting/Europea i Malmö.
Fredrik har lång erfarenhet av att arbeta med och inom den offentliga sektorn i positioner som t.ex. IT-chef och företagskonsult. I Lidol hjälper han företag och institutioner med innovationsprocesser samt leder Lidols försäljning av kommunikations- och välfärdsteknik för döva och hörselskadade. Med en bred bakgrund och analytiska färdigheter kan han placera projekt både i den bredare bilden och identifiera och lösa specifika frågor.
Fredrik är utbildad av Public Intelligence i deras metodik för Systematisk Välfärdsinnovation.