Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Nationellt forskarnätverk för digitala vårdtjänster

Nationellt forskarnätverk för digitala vårdtjänster Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:15 - 10:00 Vård på distans

Föreläsare: Cecilia Fagerström, Gunnar Klein, Nasim Bergman Farrokhnia

Digitala patientmöten med videosamtal har startat på bred front nu med både läkare och andra personalgrupper. Privata vårdbolag har skapat en snabbt växande verksamhet men nu har också många landsting och regioner startat sådan verksamhet i egen regi. Åsikterna har varit många med ibland höga tonlägen och lite fakta. Nu har det i över tiotalet olika grupper startat seriös forskning kring denna verksamhet som redan givit en del spännande resultat som delvis kommer redovisas i denna panel. Syftet med dessa presentationer är att ge en översikt över den spännande forskning som startat med en rad olika frågeställningar som inte bara rör patienternas och personalens upplevelser utan som också rör frågor om kostnadseffektivitet och medicinsk säkerhet. I panelen finns representanter för några av dessa forskargrupper som berättar om preliminära resultat och intressanta utmaningar. Det nationella forskarnätverket innehåller grupper från Stockholm/KI, Linköping/Östergötland, Örebro, Jönköping, Lund, Uppsala, Kalmar, Göteborg/VGR, Gävleborg och Rise som skapat ett nationellt nätverk för att utbyta information om redan startade projekt samt för att stimulera samverkan kring fördjupade studier och för att sprida resultaten brett i samhället. En större konferens planeras till hösten 2020.

Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Cecilia Fagerström Föreläsare

Cecilia Fagerström är professor vid Linnéuniversitetet

Profilbild för Gunnar Klein

Gunnar Klein Föreläsare

Professor
Örebro University/Dept. Informatics/eHealth group

Gunnar Klein är professor i Informatik/eHälsa vid Örebro Universitet men också verksam som läkare i primärvården inklusive Region Örebros nystartade Digitala primäärvårdsmottagning. Gunnar är också ansvarig för forskningen kring denna verksamhet med fokus på medicinsk kvalitet. Han har arbetat med en lång rad eHälsoprojekt i Sverige och inom EU som just nu handlar or nya digitala stöd för patienter med flera kroniska sjukdomar, Parkinson och smärtpatienter.

Nasim Bergman Farrokhnia Föreläsare

Nasim Farrokhnia är forskare på Karolinska Institutet, tidigare överläkare i Internmedicin och nu fosknings- och kvalitetschef på Kry.