Nasim Bergman Farrokhnia Föreläsare

Föreläsare för

Nationellt forskarnätverk för digitala vårdtjänster

Onsdag 09:15 - 10:00 Vård på distans

Nasim Farrokhnia är forskare på Karolinska Institutet, tidigare överläkare i Internmedicin och nu fosknings- och kvalitetschef på Kry.