Cecilia Fagerström Föreläsare

Föreläsare för

Nationellt forskarnätverk för digitala vårdtjänster

Onsdag 09:15 - 10:00 Vård på distans

Cecilia Fagerström är professor vid Linnéuniversitetet

Personlig presentation
Cecilia Fagerström är professor vid Linnéuniversitetet