Profilbild för Gunnar Klein

Gunnar Klein Föreläsare

Professor
Örebro University/Dept. Informatics/eHealth group

Föreläsare för

Nationellt forskarnätverk för digitala vårdtjänster

Onsdag 09:15 - 10:00 Vård på distans

Gunnar Klein är professor i Informatik/eHälsa vid Örebro Universitet men också verksam som läkare i primärvården inklusive Region Örebros nystartade Digitala primäärvårdsmottagning. Gunnar är också ansvarig för forskningen kring denna verksamhet med fokus på medicinsk kvalitet. Han har arbetat med en lång rad eHälsoprojekt i Sverige och inom EU som just nu handlar or nya digitala stöd för patienter med flera kroniska sjukdomar, Parkinson och smärtpatienter.

Personlig presentation
Gunnar Klein är professor i Informatik/eHälsa vid Örebro Universitet men också verksam som läkare i primärvården inklusive Region Örebros nystartade Digitala primäärvårdsmottagning. Gunnar är också ansvarig för forskningen kring denna verksamhet med fokus på medicinsk kvalitet. Han har arbetat med en lång rad eHälsoprojekt i Sverige och inom EU som just nu handlar or nya digitala stöd för patienter med flera kroniska sjukdomar, Parkinson och smärtpatienter.