Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Samiska marker och geografisk diskriminering

Samiska marker och geografisk diskriminering Har passerat

Måndag 19 april 2021 13:00 - 14:00 6

Utställare: Göteborgs Universitet

Moderator: Peter Johansson
Paneldeltagare: Ellacarin Blind, Katarina Pirak Sikku, Kristina Sehlin MacNeil

Begreppet geografisk diskriminering syftar på olika faktorer som tillsammans bidrar till att urfolk inte får sina rättigheter tillgodosedda. I Sverige kan samer drabbas av geografisk diskriminering.

Diskrimineringen mot samer visar sig genom distans till besluts- och lagstiftande makt som leder till sämre tillgång till sjukvård och infrastruktur.

Diskrimineringen visar sig också genom brist på skydd av samers markrättigheter och när samer som inte bor på traditionella områden inte får tillgång till modersmålsundervisning och deltagande i samiskt kulturliv.

Panel arrangeras i samarbete med Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet och Göteborgs universitet. 


Arrangör(er)

Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet och Göteborg universitet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Media

Språk

Svenska

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Zoom - Öppnas i egen webbläsarflik

Föreläsare

Peter Johansson Moderator

Gothenburg University

Globala studier, Göteborgs universitet

Ellacarin Blind Paneldeltagare

Svenska Samernas Riksförbund

Kulturhandläggare vid Svenska Samernas Riksförbund och Styrelseledamot i Slow food Sápmi

Katarina Pirak Sikku Paneldeltagare

Konstnär

Profilbild för Kristina Sehlin MacNeil

Kristina Sehlin MacNeil Paneldeltagare

Várdduo - Centre for Sami Research, Umeå University