Peter Johansson Moderator

Gothenburg University

Moderator för

Samiska marker och geografisk diskriminering

Måndag 13:00 - 14:00 6

Globala studier, Göteborgs universitet