Ellacarin Blind Paneldeltagare

Svenska Samernas Riksförbund

Paneldeltagare för

Samiska marker och geografisk diskriminering

Måndag 13:00 - 14:00 6

Kulturhandläggare vid Svenska Samernas Riksförbund och Styrelseledamot i Slow food Sápmi