Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Var du bor och vem du är påverkar hur klimatkrisen drabbar

Var du bor och vem du är påverkar hur klimatkrisen drabbar Har passerat

Måndag 19 april 2021 14:30 - 15:30 2

Utställare: Svenska kyrkan

Föreläsare: Christian Dymén, Francesca de Gasparis, Magnus Ek, Mattias Söderberg, Nathalie Töpperwien Blom
Moderatorer: Amanda Björksell, Margareta Koltai
Workshop facilitators: Anna Enarsson, Maria Löfgren Gernes

Människor som lever i fattigdom, som saknar stabila hus och krishanteringssystem, är mer utsatta för klimatkrisen än de som bor i välbärgade områden med god infrastruktur. Faktorer som kön och ålder, om du har ett handikapp, påverkar också hur klimatkrisen ökar utsattheten. Vad kan göras? Välkommen till ett samtal om klimaträttigheter, rätten till klimatsäkra hus och infrastruktur, samt vad som kan göras för att stärka människors motståndskraft för klimatkrisen och inte minst dem som redan lever i klimatnödläge.  

Panelsamtalet kommer att föras utifrån deltagarnas erfarenheter och rekommendationer för att stärka klimaträttigheter och minska de ojämlika villkor som existerar. (Samtalet kommer att hållas och textas på svenska). 

Samtalet kommer fokuserar på samhällen och individer som lever i klimatnödlägen, vad som görs och vad som behöver göras för att stärka klimaträttvisa för de grupper som är mest sårbara: 

  1. När katastrofer inträffar, vilka faktorer bidrar till ett samhälles sårbarhet? (Vilka drabbas värst och varför)
  2. Vilken roll spelar faktorer som makt, inflytande, ekonomisk situation, ålder och kön i förhållande till klimatförändringar?
  3. Hur kan man stärka motståndskraft, katastrofriskreducering och klimatanpassning för att extremväder inte ska leda till katastrofer för människor som lever i klimatsårbarhet?
  4. Hur säkerställer Sveriges politiska klimathandlingsplan att den bidrar till klimaträttvisa, samt att samhällen och sårbara grupper får stöd och inte ska drabbas av klimatnödläge?
  5. Vad betyder klimaträttvisa, hur kan vi bidra till att klimathandlingsplaner blir rättvisa och jämställda? 
Arrangör(er)

Act Svenska kyrkan

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Förtroendevalda

Språk

Engelska

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Christian Dymén Föreläsare

Phd, researcher and consultant in gender and social investments at Trivector

Francesca de Gasparis Föreläsare

Executive director, SAFCEI, South Africa (digital participation).

Magnus Ek Föreläsare

Member of parliament, representing the political party Centerpartiet.

Profilbild för Mattias Söderberg

Mattias Söderberg Föreläsare

DanChurchAid / ACT Alliance

Senior advocacy adviser, DCA/ Co-chair, ACT Alliance’s advisory group for climate justice.

Profilbild för Nathalie Töpperwien Blom

Nathalie Töpperwien Blom Föreläsare

Act Svenska kyrkan

Program manager, Haiti/ Agera.

Amanda Björksell Moderator

Act Svenska Kyrkan

Amanda är ordförande i globala ACT Alliansens rådgivargrupp för Unga. Hon studerar på ett masterprogram för agronomer på SLU och har ett brinnande engagemang för miljö-, klimat- och rättvisefrågor.

Margareta Koltai Moderator

Act Svenskakyrkan

Margareta är rådgivare på Act Svenska kyrkan för klimaträttvisa och rättvis hållbar försörjning. Med 30 års erfarenhet av utvecklingssamarbeten i nära samverkan med lokala organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, jämställdhet, fred och demokrati.

Anna Enarsson Workshop facilitator

Maria Löfgren Gernes Workshop facilitator